İş Sağlığı & Güvenlik Politikası

Çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için amaç ve hedeflerini belirlemiş ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için yönetim programlarını oluşturmuştur.
 

İş sağlığı ve güvenliği açısından tüm  yönetmelikleri eksikziz takip edilmektedir.Yönetmeliklerin gerektirdiği düzenlemeleri hemen işleme alıp gerekli degişiklikler uygulanır.
 

Saglıklı ve güvenilir çalısmayı etkin kılmak için tüm çalısanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmektedir.
 

İş sağlığı ve güvenliği adına kuruluşumuzda oluşabilecek tüm riskleri tanımlar ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye çekerek önleme proglamları hazırlanır. Tüm riskler ve alınan önlemler konusunda çalışanlarımız bilgilendirilir.
 

İş sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde faaliyet gösteren tedarikçilerle çalışmaya özen gösterir, gerektiğinde bu bilinci geliştirmede işbirliği içinde oluruz.
 

Nazar Kimya da kuruluşundan (1982) bugüne kadar iş kazası yaşanmamıştır.